Nyní výhodné predplatné - informujte se na bezplatné telefonní lince 800 300 302

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 47


číslo 47
2014 - ročník 46

 

  Tisknu, tiskneš, tiskneme - TIŠTĚNÉ SLOVO – zázrak, který je vidět!
Foto1
Čím by byl člověk bez mluvení, bez písma? Tedy beze slov, jež mu umožňují výrazně se odlišit od zvířat, kterým schopnost vyjadřovat se srozumitelnou řečí i písmem nebyla evolucí dána. Vzdělanci odjakživa ovládali negramotné, staré svitky s příkazy i zákony udržovaly jejich postavení a moc. A což teprve vynález knihtisku – největší revoluční čin v dějinách, který propojil národy a jejich vědění. Až pak přišly noviny – občasné či pravidelné periodikum, jehož rotačky dokážou chrlit tisíce výtisků, desetitisíce, miliony…
  Turistická zajímavost - Kuřátka chutnají drakům
Foto1
Že jsou krokodýli ve vodě doma, že plavou pomocí mohutného ocasu a že na břeh vylézají jen ke kladení vajec nebo slunění, to jsem věděl. Ale že se s nimi potkám na tuniském ostrově Džerba (Djerba), to mně došlo až ve chvíli, kdy první „dračí“ exemplář s doširoka rozevřenou tlamou varoval své okolí: „Přátelé i nepřátelé, berte mě vážně!“
  Svět víry - Svatá za varhanní klaviaturou
Foto1
Každý rok 22. listopadu slavíme patronku církevní hudby, muzikantů a zpěváků, sv. Cecílii. Její životní příběh, jak ho poznáváme z legend, se čte téměř stejně jako napínavá detektivka – dává nám nahlédnout do raně křesťanské společnosti, která žila v obavách z pronásledování a musela se vypořádávat se všudypřítomným pohanstvím.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Herečka drobné postavy se širokým úsměvem a velkým hereckým umem. I když původně o divadelní dráze vůbec neuvažovala, zkoušky na DAMU udělala napoprvé a již více než třicet let dělá radost svým divákům.
Tip na výlet
Co mají společného čeští básnící, hudební skladatel 19. století a americká herečka narozená v roce 1942? Objevili půvab kraje mezi Vltavou a Labem nedaleko jejich soutoku pod Mělníkem. Říká se mu České meziříčí. Možná uchvátí i Vás…
Svět víry
Keltská kultura pro nás má nádech jisté tajemnosti. Představujeme si zelené kopce, starobylé háje, v kterých se snad kdysi shromažďovali druidové, a do tohoto obrazu patří i do pletence uspořádaný keltský kříž. Ten poukazuje na důležitou skutečnost, že křesťanství odedávna patřilo k Irsku a Skotsku a vytvořilo zde svébytnou tradici, která dalece přesáhla oblast britských ostrovů.
Rozhovor
Když v pátek 8. srpna roku 1884 krátce po desáté dopoledne vypil Miroslav Tyrš v hostinci Tobiase Haida v rakouském Oetzu sklenici mléka, narazil si na hlavu slaměný klobouk a s deštníkem vyšel na další výlet, nemohl nikdo tušit, že je to naposledy, kdy ho někdo vidí živého.