Nyní výhodné predplatné - informujte se na bezplatné telefonní lince 800 300 302

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 4


číslo 4
2015 - ročník 47

 

  Rozhovor - Diana Šoltýsová – nejkrásnější je, když si člověk plní sny
Foto1
Herečka se širokým úsměvem a ďábelskými jiskrami v očích. Žena, která dokáže historkami bavit celou společnost a přitom krásou dohánět muže kolem k šílenství. Herečka, která se nebojí přes léto obléct zástěru a vypomoct rodičům v restauraci. To vše a ještě mnohem víc v sobě snoubí Diana Šoltýsová. Diváci ji milují, ať hraje hlavní či úplně malou roli.
  Cestopis - Ochrid – ztracená perla Balkánu
Foto1
Republika Makedonie, někdejší součást federativní Jugoslávie, má kromě krásné a místy ještě neporušené přírody i četná pozoruhodná historická místa. Mezi ně patří malebné město Ochrid u severního cípu stejnojmenného jezera.
  Svět víry - Pramen moudrosti z egyptské pouště
Foto1
Křesťanský starověk a myšlenkový svět jeho autorů jsou modernímu člověku dosti vzdálené, přesto v něm stále a znovu nacházíme osobnosti, jejichž odkaz je bez nadsázky nadčasový a mohou promlouvat i dnes k našemu životu. Jednou z takovýchto osobností je sv. Antonín Poustevník, zakladatel vlivné tradice křesťanského mnišství. Církev si jeho památku připomíná vždy 17. ledna.

OBSAH nového čísla ...

Na návštěvě
Skeptici tvrdí, že nějaký praotec při pohledu ze Špilberku musel nutně říct − Brr, no co se dá dělat – a název byl na světě. Tak zlé to však určitě nebylo. Jinak by tu tolik míst nepřipomínalo slavné osobnosti…
Vzpomínáme
Když jsme s fotografem Miroslavem Martinovským na sklonku loňského roku navštívili patrona zahrádek i dobrých nápadů – jak jsem článek nazval – Přemka Podlahu, nečekali jsme, že naše společné plány, které se tu narodily, zůstanou jen a jen zbožnými přáními, které nikdy nedojdou naplnění…
Cestopis
Život na Bali je trošku jako postmoderní pohádka – na jednom ostrově tady žijí ve zvláštní symbióze duchové a démoni s tisícovkami skútrů na leasing a nepřeberným množstvím dotykových telefonů. Rýžová pole tu střídají syntetické záhonky s plasty – odpadky najdete všude, jen ne v odpadkových koších.
Svět víry
Je jen málo míst na světě, která jsou obestřena takovým tajemstvím, jako jeruzalémská Chrámová hora. Jedno z nejposvátnějších míst hned pro tři náboženství – judaismus, křesťanství i islám. Stával zde chrám Hospodinův, zbudovaný podle tradice již králem Šalamounem a několikrát zničený.