Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Výstaviště Lysá nad Labem

Právě vyšlo číslo 20


číslo 20
2017 - ročník 49

 

  Rozhovor - Usínání v rytmu klapotu starého šicího stroje
Foto1
Šéfredaktorka tvořivého magazínu Mirka Koníčková, která se nenechá zahanbit a sama hojně a s chutí tvoří i vyrábí, vystudovala na učitelku, prošla rádiem, novinami i televizí, aby nakonec zakotvila v tištěných magazínech. Vloni se rozhodla, že se vrhne i do světa literatury.
  Cestopis -Za královnou beskydských hor
Foto1
Na otázku, který z beskydských vrcholků vystupuje nejvýše, by asi většina z nás vsadila na Lysou horu. Odpověď je to samozřejmě správná – ovšem jen tehdy, pokud bychom se omezili pouze na území naší vlasti. Beskydy totiž nejsou jen Moravskoslezské, ale obdobná pojmenování nesou i některá dalších pohoří, většinou vystupující při slovensko-polské státní hranici.
  Svět víry - Marie Terezie a církevní reformisté
Foto1
Marie Terezie a Josef II. jsou autory mnoha reforem, které výrazně zasáhly do náboženského života našich zemí. Méně se však ví, že oni sami byli pod vlivem různých reformních proudů církevního života, které přinášely do katolické víry silnější vlivy osvícenství a někdy byly ve vážném sporu s oficiálními římskými institucemi. A tyto liberální proudy pak měly dopad i po smrti obou reformních vladařů.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Je mladý, úspěšný, skvěle vaří. Jako kapitán vede od roku 2009 Národní reprezentační tým kuchařů a cukrářů, připravuje pokrmy pro nejnáročnější gurmány. Typické jsou pro něj nazdobené, barevné talíře, klade velký důraz na neobvyklé kombinace pokrmů
Tip na výlet
Když se blížíme k cíli, spatříme zvlněnou krajinu. Z ní vystupují na poměry obvyklé ve středních Čechách překvapivě vysoké kopce. Dominuje jim nejvyšší vrchol Javorové skály, která na sebe už z dálky upozorňuje z lesa vyčnívající vysílací věží a po velkou část roku také bílou stuhou lyžařské sjezdovky.
Svět víry
Svatý apoštol Matěj má mezi ostatními apoštoly zvláštní postavení. Je totiž vlastně až třináctým - zvolen byl po Jidášově smrti jako jeho náhrada. S tímto světcem se pojí mnoho zajímavých souvislostí, v neposlední řadě i známá Matějská pouť.
Záhady české historie
Císař Karel VI., který si nedovedl představit vládu ženy, se nakonec rozhodl, že dceru provdá – a manžel bude vládnout za ni. Život přináší řadu náhod a jedna z nich potkala i Marii Terezii. Jako šestiletá se při korunovaci svého otce v Praze setkala s o devět let starším Františkem Štěpánem Lotrinským a zamilovala se do něj na první pohled.