FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 48


číslo 48
2015 - ročník 47

 

  Rozhovor - Strasti a slasti Otce vlasti
Foto1
Přiznám se, že když jsem se zavázal k vytvoření apokryfního rozhovoru s vítězem ankety Největší Čech, odkládal jsem psaní na dobu těsně před odevzdáním, poněvadž jsem se domníval, že sepsání bude záležitostí velmi jednoduchou. Prostudoval jsem za dobu, co se Karlem zaobírám, přece spousty nejrůznějších materiálů. Ovšem, při prvních řádcích mě přepadla pochybnost – znám skutečně našeho někdejšího krále a císaře římského tak dobře, abych mohl o něm psát pro kritické čtenáře?
  Cestopis - Zakopané – zimní metropole Polska
Foto1
Polské Tatry se rozkládají na hranici se Slovenskou republikou. Turisté tu obdivují jakoby nekonečně vysoké rozervané skalní štíty, úžasné vyhlídky a pod nimi louky plné barevných horských květin. Ať přijede kdokoli, malý nebo starší, sportovec či milovník klidné dovolené, najde si zde svá dobrodružství i příjemné aktivity.
  Svět víry - Kristus jako vládce všehomíra
Foto1
Svátek Krista krále je nejmladším ze všech katolických svátků zasvěcených přímo Kristu. Do liturgického kalendáře se dostal až roku 1925 a v současné podobě se slaví od roku 1970, přitom však odkazuje na starobylou představu Krista jako pána veškerenstva, kterou můžeme vysledovat už od Nového zákona.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Poprvé na sebe Ondřej Kepka strhl pozornost v roce 1979 jako Honzík v televizním seriálu Arabela. Bylo mu deset let. Od té doby vyrostl a z místa před kamerou se přesunul na místo za kamerou. Pro Českou televizi režíruje hrané filmy a natáčí dokumenty.
Cestopis
V roce 58 před Kristem, během jednoho z tažení do severní Evropy, narazil Julius Caesar se svým vojskem na kmen Belgů. Římané nad nimi zvítězili, založili zde provincii a nazvali ji Gallia Belgica. Tím se začala psát dlouhá historie jedné z nepřehlédnutelných evropských zemí, které dnes říkáme Belgie.
Svět víry
Na průčelí nejstarší z římských patriarchálních bazilik, chrámu sv. Jana z Lateránu stojí nápis: Matka a hlava všech kostelů Města a světa. Tento kostel je papežskou katedrálou. Kromě něj se v Římě nachází ještě tři další významné baziliky a v církevním kalendáři jsou výročí jejich posvěcení zasvěceny zvláštní svátky. Tři z nich přicházejí nyní zkraje listopadu.
Záhady české historie
Pokud byste o něm předem nevěděli, zcela jistě si jej nevšimnete. Je umístěn za oltářem kostelíka Vztyčení Kříže v Levíně nedaleko Litoměřic, má průměr něco přes třicet centimetrů a na první pohled vypadá jako docela obyčejný kámen vystupující ze zdi. Až bližší pohled prozradí, že je na něm vytesáno jakési čtyřnohé ušaté zvíře s ohonem a písmeny kolem sebe.