FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 39


číslo 39
2015 - ročník 47

 

  Rozhovor - Hobojista Vojtěch Jouza je rád „tučňákem v Rudolfinu“
Foto1
Pro našeho zpovídaného platí, že kdyby měl den osmačtyřicet hodin, dokázal by jej smysluplně využít. Proto je téměř nemožné Vojtěcha Jouzu zastihnout. Když nehraje v České filharmonii, tak zkouší a koncertuje s komorními soubory, diriguje dva sbory a kdoví co ještě. Přitom ale dokáže vyvolat dojem, že na vše má dostatek času, a být s vámi je pro něj středobod dne.
  Svět víry - Nenapodobitelná krása chorálu
Foto1
Mezi všemi žánry církevní hudby vystupuje jeden zvlášť zřetelně – gregoriánský chorál. Jeho prostá a nestrojená krása natrvalo ovlivnila celou západní hudební tradici. Od renesance do počátku 20. století byl téměř zapomenut, dnes se ale stále více vrací tam, kam má – do chrámů.
  Záhady české historie - Velké aféry rozhlasové (VI.) Jak rozhlas po Únoru vymetl reakční pohádky
Foto1
Československý rozhlas sehrál v letech velmi křehké a silně okleštěné demokracie let 1945–1948 ne zrovna ušlechtilou úlohu. Zatímco za první republiky a dnes se snaží být až úzkostlivě veřejnoprávní (ve třicátých letech dokonce apolitický), ve třech letech před komunistickým pučem se dal plně do služeb KSČ.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Když tento pořad začal v roce 1994 vznikat, těžko mohli jeho tvůrci předpokládat, že se v letošním roce dočká tisícího vydání. Rozhlasový seriál Toulky českou minulostí se od pravěku dostal až do 19. století a stále neztrácí dech.
Cestopis
Každé město, které leží na hranici tří států, je do života vybaveno jistou výlučností už jenom z toho prostého důvodu, že se musí vyrovnávat se třemi odlišnými kulturami – tedy odlišnými zvyklostmi, ale i dispozicemi, zákony, možnostmi, jazyky, preferencemi a zavedenými způsoby. Basilej v tomto smyslu není výjimkou.
Svět víry
Těmito slovy začíná slavný hymnus Stabat mater, který se úzce pojí se svátkem Panny Marie Bolestné. Církev si jej připomíná každý rok 15. září a oslavuje v něm Pannu Marii, která neuhnula ani před největším utrpením, které může matku postihnout, a stála u kříže, na kterém umíral její syn.
Záhady české historie
Květen 1945. Konec války je na spadnutí, čeká se pouze na správný signál. Přišel z rozhlasu – a stačilo jen málo. Místo běžného dvojjazyčného časového znamení řekl hlasatel: „Je právě sechs hodin“.