Nyní výhodné predplatné - informujte se na bezplatné telefonní lince 800 300 302

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 26


číslo 26
2015 - ročník 47

 

  Pozvánka
Foto1
Vydavatel týdeníku Naše rodina Vás srdečně zve na slavnostní odhalení pamětní desky známému šumavskému básníkovi Johannu Peterovi!

Více informací na facebookové stránce Naší rodiny https://www.facebook.com/tydeniknaserodina?fref=photo

JUDr. František Talián
vydavatel týdeníku Naše rodina
  Rozhovor - Musíme oslovit dnešního hledajícího člověka
Foto1
V těchto dnech se Praha stala dějištěm mimořádné akce. Sjeli se sem evropští biskupové starokatolických a anglikánských církví, aby se vzájemně radili v rámci mezinárodní biskupské konference. Naší rodině poskytl exkluzivně rozhovor předseda této konference, utrechtský arcibiskup Joris Vercammen.
  Svět víry - Majestátní zvuk varhanních píšťal
Foto1
Máloco si spojíme s atmosférou křesťanských chrámů tak jednoznačně, jako varhany. Jejich majestátní zvuk doprovází liturgické slavení a bezpočet slavných skladatelů vložilo do varhanních skladeb mnoho ze své víry a spirituality. Jak se ale varhany v chrámech objevily?

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Od malička si ráda kreslila a nejspokojenější byla v doupěti pod stolem ve svém pokojíčku. Tam se probírala maminčiným pokladem – krabicí se stovkou reprodukcí obrazů slavných mistrů. Spolu si je prohlížely a obdivovaly je. Z malé slečny je už sama máma dospělého syna a letos vydala půvabnou knihu o mamince, přední herečce Městských divadel pražských.
Tip na výlet
S projektem „Má vlast cestami proměn“, jenž představuje české veřejnosti příklady zvelebování často opomíjených míst v sídlech a krajině naší vlasti, se na stránkách Naší rodiny setkáváme počtvrté. Putovní výstava, která dokumentuje příkladné výsledky, odstartovala letos 9. května na staroslavném Vyšehradě a vydala se na pouť po Česku.
Svět víry
Letos si připomínáme 800 let od podepsání Magny Charty Libertatum, tedy Velké listiny svobod. Tento právní dokument, sepsaný arcibiskupem z Canterbury, pochází z Anglie a sloužil k vymezení pravomoci panovníka ve vztahu k šlechtě a církvi. Magna charta má význam nejen pro Anglii samotnou, ale významně ovlivnila světské i církevní právo mnoha dalších zemí.
Záhady české historie
V sobotu 6. července 1415 se město Kostnice ležící na obou březích Rýna nad Bodamským jezerem probudilo do krásného letního dne. Všichni očekávali událost, k níž se schylovalo už po několik měsíců – upálení usvědčeného kacíře z Čech. Na mrchovišti koní již čekal vztyčený kůl a u něj hranice dřeva a slámy