český týdeník | založeno 1968 | Vydavatel: JUDr. František Talián - "Fortuna"

ČLÁNKY

Novodobá diagnóza – závislost na internetu

Mnoho rodičů si láme hlavu, proč se jejich potomek nedokáže odlepit od telefonu nebo tabletu. Často naráží na odmítavý postoj pokaždé, když přijdou s jakoukoli alternativou, jak strávit společný čas. Odborníci radí, že by se neměli nechat odbýt. Může jednat o závislost na internetu zvanou netolismus.

 

Zvláště u náchylnějších skupin, jako jsou děti a teenageři, může být nová civilizační choroba nebezpečná. Výjimkou ale nejsou ani postižení dospělí jedinci. Jak tomuto nebezpečí předejít? Nesmíme přehlédnout varovné signály.  

 

Ohrožené děti

Jak má rodič poznat, že je jeho dítě na internetu závislé? Především s ním musí průběžně komunikovat o způsobech trávení volného času, výsledcích ve škole a využívání nových technologií. Den závislého začíná již po probuzení pravidelnou kontrolou sociálních sítí. Zbytek aktivit během dne pak zpravidla také probíhá ve virtuálním světě. Dostane-li se dítě náhodou do situace, kdy novinky nemůže kontrolovat, například kvůli ztrátě signálu nebo zákazu ve škole, začne být nervózní, podrážděné až hysterické.

Z jeho života postupně mizí kamarádi ve fyzickém světě a veškeré kontakty se omezují na on-line komunikaci. Dřívější záliby postupně ztrácí veškerou důležitost. Tyto skutečnosti varují, že je třeba začít situaci řešit.

 

Důležité jde stranou

V důsledku závislosti na internetu se dostavují nežádoucí vedlejší účinky. Konzumace internetového obsahu dostává maximální důležitost, jedinec jí dává přednost před svými povinnostmi ve škole nebo v práci. Zvyšování počtu virtuálních přátelství paradoxně vede k silnějšímu pocitu osamělosti – závislý zanevře na skutečné přátele, což je dáno i tím, že vlastně netuší, jakým způsobem s nimi trávit čas, stanou-li bok po boku.

Někteří závislí mohou přestat pečovat o svůj vzhled, sedavý způsob života a namáhání krční páteře může vést ke zhoršení fyzického stavu. Neustálé vystavení záření modrého světla z displejů je příčinou poruch spánku. Většina návykového on-line obsahu je navíc zpoplatnitelná a závislý je za něj schopen utratit nemalé finanční částky ze svého kapesného, někdy i z kreditních karet rodičů.

 

Projevy jsou individuální

Netolismus se může projevit u každého jinak. Stanovit jednoznačně, který z příznaků závislosti je ten nejzávažnější, však vzhledem k jedinečnosti každého člověka nelze.

„Není dobré se do řešení nastalé situace vrhnout bez rozmyslu,“ říká Lukáš Kohoutek, prezident České koalice proti tabáku. „Odvykání je náročné a má svůj logický postup, který je podobný jako u více hmatatelných závislostí, třeba na alkoholu či jiných návykových látkách. Klíčem k úspěchu je vhodně zvolený individuální odvykací plán,“ dodává.

V lehčích případech se o něj může pokusit i rodič sám za předpokladu, že má s dítětem dobrý vztah a průběžně se s ním baví o jeho životě. Pokud zachytí, že potomek tráví ve virtuálním světě nadměrné množství času, měl by mu tento svůj názor jasně pojmenovat. Když navíc porozumí tomu, co dítě na této zábavě láká, může zkusit navrhnout podobnou alternativu i ve fyzickém světě. Je možné, že si dítě samo uvědomí, že jeho situace není v pořádku a bude se snažit spolupracovat na změně.

 

Najít společný jazyk

Nejvhodnějším a nejefektivnějším řešením je vydat se cestou kompromisu, tedy uzavřít dohodu a postupnými kroky se dopracovat k tomu, že dvě hodiny času u počítače budou vyváženy dvěma hodinami sportu, čtení knížek, návštěv kroužků a podobně.

Horší variantou je zjištění, že se netolismus u dítěte projevuje jako reakce na jiný, hlubší problém. Cítí se osaměle, nemá ve škole kamarády, nepociťuje dostatek lásky ze strany rodiny nebo musí čelit šikaně, a proto utíká do virtuálního světa? V takovém případě je vhodné vyhledat odbornou pomoc. První cesta by měla vést k učiteli, následně je dobré oslovit psychologa nebo adiktologa, tedy odborníka na závislosti, jejich prevencí, původ a léčbu.

Psychologické nebo adiktologické ambulance preferují řešení formou rodinné terapie, protože závislost mění život nejen dítěti, nýbrž celé rodině. Další možností je obrátit se na bezplatnou Národní linku pro odvykání hraní a poradit se s odborně vyškolenými konzultanty o nejvhodnějším postupu.

 

O netolismu se dá mluvit, když:

 • jsou postiženy rodinné a přátelské vztahy
 • je negativně ovlivněno zdraví jedince
 • je ovlivněna škola nebo práce

 

Hlavní příznaky:

 • neustálé vysedávání u internetu
 • nedodržovaní stravovacího a pitného režimu
 • uzavírání se do sebe sama a ignorace okolí
 • nervozita až agrese při nepřítomnosti internetu
 • absence jiných zájmů než je počítač, sociální sítě, hry

 

Následky

 • postupná ztráta reálných přátel
 • zdravotní potíže
 • neschopnost navazování vztahů a komunikace
 • částečná ztráta komunikačních a vyjadřovacích schopností

 

Léčba

 • ukončení činnosti, na které je závislost konána
 • po vyléčení závislosti zůstává spektrum oblíbených činností prázdné. Nalezení nové činnosti není vůbec jednoduché. V praxi probíhá závislost několik let, během kterých se závislý jedinec odnaučí dělat jakoukoli jinou činnost. Je důležité zbavit se stereotypu a najít si jiný zájem
 • je nutné si nastavit pravidelné provozování činností a zálib a ten dodržovat. Vyléčený člověk je sociálně schopný navazovat vztahy či přátelství, má předpoklad pro kariéru a k dobrým pracovním výsledkům

 

Autorka: Renáta Šťastná, Foto: Pixabay

Partneři

Diamant Expo

JUDr. František Talián - "Fortuna"

Naše rodina

Ostrovní 30
110 00, Praha 1

telefon: +420 224 932 034
fax: +420 224 932 034
email: rodina@rodinaonline.cz

IČO: 15095568
DIČ: CZ480307270

Website Security Test