Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Právě vyšlo číslo 6


číslo 6
2016 - ročník 48

 

  Rozhovor - Výstava pozitivních emocí
Foto1
Sedmým rokem putuje po naší zemi výstava, která vzdává hold všem, jimž není lhostejné, v jakém prostředí žijí. S ředitelkou Asociace Entente Florale CZ – Souznění Drahomírou Kolmanovou jsme si povídali o projektech, které se svým týmem iniciuje. Národní putovní výstava Má vlast cestami proměn a soutěž o titul Nejkrásnější nádraží ČR jsou nejznámějšími z nich.
  Svět víry - Já jsem Neposkvrněné početí
Foto1
Každý rok 11. února slaví katolická církev památku prvního zjevení Panny Marie z roku 1858 v jeskyni Massabielle u Lurd dívce Bernadettě Soubirous. Událost v Lurdech je jedním z nejznámějších soukromých mariánských zjevení a stala se základem velkého poutnického hnutí, které se pojí často s modlitbami za uzdravení.
  Záhady české historie - Vrazi a kati staré Prahy (5/8)
Foto1
Od roku 1571 získali odsouzenci na smrt naději na přežití. Císař Maxmilián II. podepsal tehdy s Benátskou republikou dohodu, podle níž měli být tito lidé z celé habsburské monarchie odesláni na benátské galeje. Iniciativa vyšla ze strany Benátčanů, kteří pro své galéry neměli dostatek veslařů, a byli ochotni za každého zločince dokonce zaplatit určitou sumu.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
S paní profesorkou Gabrielou Basařovou jsem se poprvé viděla na tiskové konferenci věnované značení evropských výrobků, kde byla řeč samozřejmě hlavně o pivu. Tehdy jsem si řekla, že je natolik inspirativní ženou, že ji musím požádat o rozhovor pro náš časopis. Neodmítla, a tak jsme se sešly podruhé a téma bylo jasné!
Tip na výlet
V Čechách není mnoho městských komplexů, kde by se dochovalo historické renesanční jádro včetně hradeb v takové ucelenosti, jako je tomu právě v Prachaticích. Po právu byly v roce 1981 vyhlášeny Městskou památkovou rezervací. Významné domy byly ve své většině opraveny a památky zrestaurovány.
Svět víry
Duchovní kultura středověku je nám poměrně vzdálená, přesto nás mohou stále fascinovat náhledy do tehdejší mentality, ve které se spojovala vroucí zbožnost se snahou udržet si určitý společenský status a dávat jej najevo. Dnes už téměř zapomenuté přenosné oltáře sloužily k obojímu – k slavení mše na cestách nebo v nemoci, ale představovaly i symbol prestiže a moci.
Záhady české historie
Staré letopisy české nám podávají důkaz, že na počátku 16. století se v Čechách, a tedy i v Praze, počet poprav oproti předchozím letům znásobil. Jak uvádějí, v letech 1506–1523 se odehrálo v Praze sto osm poprav.