Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Právě vyšlo číslo 17


číslo 17
2016 - ročník 48

 

  Rozhovor - Jan Kovařík: Není nic, před čím by couvl
Foto1
Začínal v rozhlase, kam se vrátil po třiadvaceti letech, kdy působil jako moderátor na volné noze. Usměvavý Jan Kovařík vyzařuje energii a radost z práce, kterou dělá naplno. Prozradil nám, jak se během necelých dvou let z podvečerního Kolotoče přesunul do Dobrého rána s Dvojkou.
  Cestopis - Bavorská metropole na řece Isar
Foto1
Říká se, že Mnichov, založený v roce 1158 bavorským vévodou Jindřichem Lvem, patří k nejkrásnějším městům Evropy. Nejen historií je návštěvník okouzlen, okusí rušný městský život, ticho a svěžest zelených parků, posedět může i v útulných restauracích a pivnicích.
  Svět víry - Jakpak se vybírá biskup?
Foto1
V katolické církvi je biskup jako nástupce apoštolů viditelným znamením jednoty diecéze a vrchním pastýřem svěřených duší. Jak se ale biskupem člověk stane? Tento komplikovaný proces se historicky mnohokrát proměňoval a různé přístupy existovaly a existují jak v katolické církvi, tak i v jiných církvích s biskupy.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Jiří Zajíc, skautskou přezdívkou Edy, je vedoucím Odboru duchovní výchovy Junáka. Povídali jsme si s ním o duchovních hodnotách českého a světového skautingu a o tom, jak mohou být duchovní hodnoty pravdy a lásky přístupné a důležité i pro děti a mládež, která není církevně organizovaná.
Cestopis
Svatý Jiří, podle křesťanské hagiografie římský voják z Anatolie, patří ke světcům se značně širokým prostorem všeobecné známosti. Na Východě ho lidé začali uctívat už brzy poté, co byl v Palestině popravený. Stal se zosobněním křesťanských rytířů a jeho mučednická smrt je to jediné, co lze v rámci jeho života chápat jako historický fakt.
Svět víry
Svatý Jiří vždycky patřil k jedněm z nejoblíbenějších svatých. Podle legendy byl římským vojákem, který dokázal přemoci zlého draka. Ve skutečnosti je pravděpodobně spíše legendárním zosobněním křesťanského rytíře s jeho ctnostmi. Mnoho měst, oblastí a profesí má sv. Jiřího za patrona. V neposlední řadě skauti.
Záhady české historie
Dvanáct prakticky shodně pomalovaných lebek nalezených v kryptě pod kostelem Jména Panny Marie v Křtinách nabízí závěr, že patřily lidem, které něco spojovalo. Jejich jména nebyla důležitá, hlavní roli hrál povahový rys, příslušnost či společný osud. Ve chvíli, kdy se dostaly k ostatním kosterním pozůstatkům, však už nikdo netušil, komu patřily a proč to pomalování.