Partneři:

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

Kartografie

Šumavské lázně

Dvojka - Český rozhlas

Má vlast cestami proměn

Právě vyšlo číslo 33


číslo 33
2016 - ročník 48

 

  Rozhovor - Královna české vitráže
Foto1
Staré umělecké řemeslo křehké krásy bylo od počátku svého vzniku především mužskou záležitostí. I když se barevné mozaikové výplně oken objevují už za časů antiky, největší rozvoj klasické vitráže souvisí se stavbou středověkých katedrál, kostelů i klášterů. Teprve později pronikla i do světských prostor a domácností jako dekorativní prvek. Hovoříme o 19. století, kdy práce s menšími díly a rozvoj přesnějších technik vedly i k výrobě designových předmětů a šperků. A to už byla příležitost i pro nápadité ženy. Na špičce nemnohých současných výtvarnic a návrhářek zabývajících se tímto sklářským oborem bezesporu stojí Jitka Kantová.
  Tip na výlet - Praha pod ochranou Panny Marie
Foto1
V modlitbách je Panna Marie opěvovaná nejen jako světice, ale také jako bohorodička či matka Kristova, jindy je nazývána zrcadlem spravedlnosti, trůnem moudrosti, příčinou naší radosti, tajemnou růží nebo těšitelkou zarmoucených. Přirovnání ke královně pak Pannu Marii povyšuje na trůn nejvyšší, kam usedá jako královna andělů, apoštolů, mučedníků, panen, patriarchů, proroků či všech svatých. Bylo by s podivem, kdyby tak široká škála symbolických podob nezanechala stopy ve městě, kde křesťanství sehrálo v průběhu historie zásadní roli a které bylo, a v jistém smyslu je, dodnes křesťanské.
  Svět víry - Méně známé mariánské svátky
Foto1
V církevním kalendáři najdeme celou řadu svátků věnovaných Matce Boží Panně Marii. Některé z nich jsou velké a všem dobře známé, ale jsou i svátky a památky méně populární, nebo přímo neznámé, které však vyzdvihují některý z aspektů zbožnosti nebo mají zajímavý původ.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Nikola Šuhaj, Douglas Fairbanks, Mefistofeles, bezejmenný kabaretiér. Herec vzezřením předurčený ke složitým hrdinům. Petr Mikeska nedělá nic napůl a rád se učí. Na jevišti je nepřehlédnutelný, ale posléze v divadelním klubu žasnete, jaký nenápadný muž vyšel ze šatny.
Cestopis
Město jedinečné, svérázné, neopakovatelné, originální. Město, které v průběhu dějin proslulo vybraným uměním, blahobytem, čilým obchodem, vznosnými paláci, úchvatnými chrámy, světovými galeriemi, karnevalem, častými záplavami, turistickým ruchem, filmovým festivalem, stovkami umělců, kanálů a mostů, vynikající gastronomií, gondolami i zatuchlými uličkami plnými krys. To všechno jsou Benátky.
Svět víry
Řád bratří kazatelů, obvykle podle svého zakladatele zvaný jako dominikáni, patří mezi nejvýznamnější řeholní instituce západní církve. Letos si připomínáme osm set let od jeho vzniku. Za tuto dobu dal církvi mnoho světců i vynikajících učenců. Kdo jsou tedy oni přísloveční „psi Páně“, kteří střeží učení církve?
Záhady české historie
Na duchcovském zámku měl Casanova k dispozici dva pokoje v prvním patře severního traktu, občas zašel do knihovny, kde sepisoval katalog, ale většinu času trávil psaním svých pamětí i dalších děl . Také hodně cestoval.