Nyní výhodné predplatné - informujte se na bezplatné telefonní lince 800 300 302

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 9


číslo 9
2015 - ročník 47

 

  Rozhovor - Na slovíčko se svatým Augustinem
Foto1
V církevním kalendáři začala doba postní a spolu s ní čas duchovního usebrání a hlubšího zaobírání se vlastní vírou. Hledali jsme osobnost, která by do tohoto času dobře pasovala a promluvila k našim čtenářům ze své osobní zkušenosti o životě víry ve světě, který není vždy křesťanským hodnotám nakloněn. Takovou osobnost jsme nakonec našli v komsi trochu nečekaném – ve svatém Augustinovi, biskupovi z Hippony.
  Tip na výlet - Za svatým Ivanem do Svatého Jana
Foto1
Vápencový masiv Českého krasu, se může chlubit místy, přes něž přecházely dávné dějiny. Malebný Svatý Jan pod Skalou na Berounsku navíc nabízí legendu o svatém Ivanu, která ves, sevřenou mezi skalami, proslavila.
  Záhady české historie - Velké aféry rozhlasové IV. Nevábné Hvězdy nad Baltimore
Foto1
Konec samostatného československého státu v roce 1938 zasáhl samozřejmě i Československý rozhlas. Ten neměl před Mnichovem jednoduché postavení: držel totiž pozice tehdejší vlády, a tak bylo pro něj velmi složité informovat objektivně o situaci kolem hitlerovského Německa. Nechtěl totiž rozdmychávat již tak třaskavé napětí mezi sudetskými Němci a republikou. A tak zatímco Adolf Hitler hřímal zcela bez omezení ze všech velký rozhlasových stanic a německé propagandistické vysílačky přenášely zprávy o nedůstojném ponižování a vraždění sudetských Němců i přes hranice Československa, Radiojournal informace o útocích na české četníky nezveřejňoval a nastalou situaci nanejvýš bezzubě komentoval ve vlasteneckých pásmech (osmidílný cyklus o českých dějinách od příchodu Čechů do roku 1918 „Příklady otců“ připravovala mj. Marie Majerová) nebo projevech politiků.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor
Péče o zdraví a svěží vzhled patří k dnešnímu životu jako jeho neoddělitelná součást. Na Vinohradech v Praze se nachází Centrum zdraví a laserové estetiky. Není se čeho bát – naopak. Co vše nám tu pomohou vyléčit, odstranit, vylepšit nám prozradila paní doktorka Drahomíra Vídenská.
Tip na výlet
Třikrát sláva mírné, milosrdné zimě, která i méně zdatným „pochodníkům“ dovolí vyrazit do přírody a vyměnit tak vydýchanou atmosféru městského bytu za nenáročný, zato zdravotní a z hlediska poznávání přírody objevný výlet v srdci Středních Čech.
Svět víry
Asi každý ví, že svatý Valentýn je spojen se svátkem zamilovaných. Někdo tuto tradici, která k nám přišla ze Spojených států, vítá, někdo se jí brání. Nezávisle na ní má ale tento světec a jeho svátek, který je v církvi slaven od pátého století, za sebou velmi zajímavou historii. Odložme tedy na chvíli závoj komerce a podívejme se do dějin křesťanské úcty.
Záhady české historie
Rozhlasová přednáška byla v počátcích rozhlasu jedním ze základních stavebních kamenů vysílání.Od počátku třicátých let, kdy začal rozhlas některé programy zaznamenávat na speciální rozhlasové fólie, znamenal záznam významné osobnosti také historickou hodnotu budoucím generacím.