Nyní výhodné predplatné - informujte se na bezplatné telefonní lince 800 300 302

FORTUNA

Nakladatelství SPN

Ucitelské noviny

KNA

Jazyky ALBION

Právě vyšlo číslo 17


číslo 17
2014 - ročník 46

 

  Tisková zpráva - NAŠE RODINA mediálním partnerem projektu NOC KOSTELŮ
Foto1

Týdeník Naše rodina se u příležitosti jubilejního ročníku stal jedním z mediálních partnerů, kteří tuto akci podpoří. Ne náhodou - vždyť Noc kostelů, která v naší zemi proběhne v pátek 23. května 2014, již popáté osloví širokou veřejnost, je hojně navštěvována a podporuje křesťanské hodnoty. Nadto vycházíme vstříc zájmům našich čtenářů a s potěšením jim můžeme oznámit, že je týdeník Naše rodina bude s touto fenomenální událostí seznamovat. V čísle 20/2014 se naši čtenáři dočtou v rozhovoru s P. Milošem Szabem o přípravě Noci kostelů v pražské arcidiecézi. Následně po proběhnuvší akci se v čísle 24/2014 opět v rubrice Svět víry objeví dvě reportáže - z pražské a mimopražské lokality o tom, jak Noc kostelů probíhala. Více informací na www.nockostelu.cz 
 Logo týdeníku Naše rodina se objeví na plakátech i brožurách... Všimli jste si nás?

(šat)

  Rozhovor - Knihy voní
Foto1

Roman Giebisch patří k nadšeným lidem, kteří se u nás snaží udržet v lidech zálibu ve čtenářství a vztah k literatuře. Jeho život je spojen s knihovnami a s nadšenými kolegyněmi a kolegy, kteří v nich pracují. Od loňského roku je předsedou dobrovolné profesní organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), jejíž zkratku vídáme za řadou projektů spojených se čtením a čtenářstvím.

  Záhady české historie - Proces plný omylů a nenávisti (3)
Foto1

Prosincové bouře v Praze roku 1897 probíhající poté, co si Němci vynutili odchod Čechům nakloněného ministerského předsedy Kazimira Badeniho, byly jedním z vrcholů českého antisemitismu 90. let devatenáctého století. Z české strany tyto nepokoje nebyly jen vyprovokovaným útokem na pražské Němce, ale zejména ve svém závěru na židovsko-německý či už pouze židovský majetek.

OBSAH nového čísla ...

Rozhovor

S monsignorem Václavem Malým, pomocným biskupem pražským a titulární biskupem z Marcelliany, se setkáváme v Arcibiskupském paláci na Hradčanském náměstí v Praze. Když přiznávám svou velkou trému, obejme mě kolem ramen a řekne: Jsem úplně normální člověk.

Fiktivní rozhovor

Přemýšlel jsem o tom, jak oslavím letošní Velikonoce. Jednoho dubnového a tedy předvelikonočního pátku takhle jdu, a najednou zničehonic, čistě náhodou, potkám pěkně malované vajíčko, které na první pohled připomíná…

Svět víry

Týden od Květné neděle do Bílé soboty je nejvýznamnějším obdobím celého církevního roku. Křesťané si v něm připomínají Kristovo umučení a oslavují jeho slavné vzkříšení. Sami pak obnovují své křestní sliby a čerpají duchovní posilu pro život z víry.

Záhady české historie

Jakmile se rozneslo, že zavražděná Anežka Hrůzová měla podříznuté hrdlo a že na místě činu bylo podezřele málo krve, začala se pozornost pověrčivých polenských obyvatel soustřeďovat na jejich židovské spoluobčany. Už ne hrubý a násilnický bratr zavražděné Jan, v podezření byl náhle někdo úplně jiný: Leopold Hilsner.