Nakladatelství Naše rodina s.r.o.

Ostrovní 30, 110 00 Praha 1

IČO: 09509691

DIČ: CZ09509691Marcela Kohoutová

Šéfredaktor

+420 725 785 738 

E-mail redakce: rodina@rodinaonline.cz

E-mail soutěže: souteze@rodinaonline.cz

Redakční rada: 

Roman Cílek, Dr. Miloš Jesenský, Jiří Bílek, Mgr. Klara David, Mgr. Ondřej Kepka, 

PhDr. Lenka Stránská, PhDr. Alois Žižka, Václav Žmolík, PhDr. Marie Formáčková 


Fotograf NR:

Dagmar Hájková


Grafické zpracování: 

Imagine Media s.r.o., Ústí nad Labem Tisk: Triangl, a.s., Praha 9