Nakladatelství Naše rodina s.r.o.

Ostrovní 30, 110 00 Praha 1

IČO: 09509691

DIČ: CZ09509691Marcela Kohoutová

Šéfredaktor

+420 725 785 738 

E-mail redakce: rodina@rodinaonline.cz

E-mail soutěže: souteze@rodinaonline.cz

Od října 2020 týdeník Naše rodina změnil nejen redakční radu, ale i majitele, a to z toho důvodu, že kdyby k tomu nedošlo, bylo by z rozhodnutí předchozího vydavatele jeho vydávání koncem srpna roku 2020 po 52 letech zastaveno.  Tak jsme se do toho prostě dali my, nikdo jiný nebyl... Děkujeme vám všem, milí čtenáři, že jste nás v tom nenechali! 


REDAKČNÍ RADA